چانه بند ارتودنسی یا چین کپ

به طور سنتی برای ممانعت از رشد زیادی فک پایین نیرویی خارج دهانی توسط متخصص ارتودنسی از طریق چانه بند ارتودنسی یا چین کپ به چانه وارد می‌شده است از آنجایی که فک پایین بارسوب استخوان به مفصل فک پایین و کناره پشتی آن رشد می کند که از این جهت با رشد درزی فک بالا شباهتی ندارد این روش اعمال نیرو شباهت کاملی به اعمال خارج دهانی به فک بالا را ندارد اگر این دیدگاه را که غضروف فک پایین یک مرکز رشدی با ظرفیت رشد مستقل می‌باشد بپذیریم نباید انتظار داشته باشیم که درمان با چانه بند ارتودنسی موفق باشد ولی اگر از دیدگاه مخالف و آنچه امروز با آن بیشتر معتقد هستند یعنی اینکه رشد مفصل فک پایین عمدتا یک پاسخ انتقالی به رشد ناشی از بافت‌های اطراف می باشد نگاه کنیم شباهت آن به فک بالا بسیار بیشتر خواهد بود و می توان به امکان ممانعت از رشد فک پایین خوشبین تر بود

چانه بند ارتودنسی | دکتر فرهاد صدرالدینی

چانه بند ارتودنسی | دکتر فرهاد صدرالدینی

در این سایت جذاب ترین مقالات در مورد ارتودنسی و دندانپزشکی را با جستجو در بخش مقالات خواهید یافت پیشنهاد ما به شما مطالعه در این بخش است به طور حتم بسیار برایتان مهیج خواهد بود
تحقیقات سالهای اخیر نشان می‌دهد که دیدگاه دوم در خصوص رشد فک پایین صحیح تر است با همه اینها متخصص ارتودنسی خوب می داند نتایج درمان با چانه بند ارتودنسی مایوس کننده است دو راه اساسی برای کاربر در چانه بند در ارتودنسی وجود دارد اولین روش این است که نیرو مستقیماً در مسیر مفصل با هدف ممانعت از رشد فک پایین همانند هدفی که با کاربرد هدگیر یا سربند برای جلوگیری از رشد فک بالا دنبال می‌شود وارد آید این روش در حیوانات آزمایشگاهی موثر است ولی در انسان تغییرات آن نسبت به تأثیر هدگیر یا سربند بر فک بالا به مراتب کمتر می باشد شاید اشکال به طبیعت مفصل فک پایین مربوط باشد که اعمال نیروی بازدارنده را به آن مشکل می سازد که مربوط به تفاوت اساسی تری است که بین رشد فک بالا و پایین وجود دارد روش دوم این است که جهت نیروی وارد توسط چانه بند ارتودنسی زیر مفصل فک پایین باشد به طوریکه چانه به طرف پایین و عقب بچرخد در این روش نسبت به روش اول که ممانعت مستقیم از رشد مفصل فک پایین مورد نظر بود نیروی کمتری وارد می شود وقتی فک پایین با این روش به طرف پایین جابه‌جا می‌شود دندان‌ها رویش بیشتری می‌کنند به عبارت دیگر از برجستگی چانه به قیمت افزایش ارتفاع صورت کاسته می‌شود این روش در کودکانی که افزایش ارتفاع صورت مجاز باشد کاملا موثر است مسلما در کودکانی که در ابتدای امر دارای صورتی با ارتفاع کوتاه می باشند بهترین نتیجه را خواهد داد وقتی که نیروی خارجی دهانی به چانه وارد می‌شود جلوگیری از به عقب متمایل شدن دندان های جلویی فک پایین مشکل می باشد چانه بند الاستیکی همانند نوعی که توسط بازیکنان فوتبال آمریکایی به کار می رود که باید برای مصرف ارتودنسی تنظیم شود مقدار قابل توجهی نیرو به قاعده فک پایین منتقل می کند و سبب تمایل به داخل دندان های فک پایین می گردد حتی وقتی که چانه بند ارتودنسی یا چین کپ سخت تری به کار می رود معمولا علاوه بر تغییرات اسکلتی مورد انتظار جابه جایی دندانی نیز مشاهده می‌شود البته اگر دندان های جلویی فک پایین از ابتدا بیرون زده باشند تمایل آنها به عقب مطلوب است با این همه در اکثر موارد تمایل به عقب دندان های فک پایین اثری نامطلوب است و می‌تواند سبب نا مرتبی دندان ها گردد

ارتودنسی تغییر رشد و جلو بودن چانه کودکان

دستگاه تغییر رشد که برای درمان جلو آمادگی چانه به کار می روند دقیقا مشابه روش دوم درمان با چانه بند ارتودنسی عمل می‌کنند آنها با افزودن به ارتفاع عمودی صورت موجب چرخش چانه به طرف پایین و عقب می شود تهیه موم ثبت کننده رابطه دو فک برای دستگاه های تغییر رشد برای درمان جلوآمدگی چانه بر مبنای باز شدن لولایی مفصلی فک پایین می باشد که ایجاد فضای اضافی در جهت عمودی نموده و دندان ها به آن فضا رشد می کنند اگرچه انواع متعددی از دستگاه های تغییر رشد جهت جلو بودن چانه وجود دارد ولی هیچ یک از اینها نیروی مستقیم جهت ممانعت از رشد مفصل فک پایین اعمال نمی‌کنند از نظر بهترین متخصص ارتودنسی  اما ایده‌آل برای درمان با چانه بند یا دستگاه تغییر رشد جلو بودن چانه بیماری است که دارای خصوصیات زیر باشد اول مشکل استخوانی از نوع خفیف و بتوان دندان های جلویی را به صورت نوک به نوک یا نزدیک به آن درآورد دوم ارتفاع عمودی صورت کودک کوتاه باشد سوم دندان های جلویی پایین طبیعی یا جلو زده باشند نه عقب رفته کودک دارای جلو زدگی شدید فک پایین حتی اگر سن او کم باشد می توان در شمار بیمارانی دانست که برای تصحیح جلو بودن چانه در آینده نیاز به جراحی فک دارند دستگاه تغییر رشد به کار رفته هر چه که باشد فرقی نمی کند به هر حال در این موارد موفقیت درمان تغییر رشد کودک محدود می باشد اعمال نیروی خارجی دهانی به منظور درمان با چانه بند ارتودنسی روشی است که به مدت چندین دهه برای درمان بزرگی فک به کار می رفته است استفاده از کش متصل به کلاه به عنوان پایه ای جهت اعمال نیروی چانه بند می‌باشد در تئوری نیروی خارج دهانی وارد به مفصل فک پایین جلوی رشد در این ناحیه را خواهد گرفت اما اکثر مطالعات تفاوت کمی بین ابعاد فک پایین کودکان درمان شده و درمان نشده نشان می دهند آنچه که درمان چانه بند به دست می دهد تمایل به عقب دندان های جلویی فک پایین در نتیجه فشار وارده از سوی دستگاه روی لب پایین و سیستم دندانی می باشد که ضمن آن فک پایین را به طرف پایین و عقب می چرخاند کودکانی که دارای صورتی با ارتفاع صورتی بلند می باشند و با چانه بند  ارتودنسی درمان می‌شوند ممکن است بعد از درمان با نرسیدن عمودی دندان های جلویی دو فک مواجه شوند

ارتودنسی تغییر رشد جلو بودن چانه کودک | دکتر فرهاد صدرالدینی

ارتودنسی تغییر رشد جلو بودن چانه کودک | دکتر فرهاد صدرالدینی

متخصص ارتودنسی و بزرگی فک پایین کودک

به عبارت دیگر اثرات مثبت آن شبیه اثرات به دست آمده با دستگاه های تغییر رشد مشابه می باشد و هر دو روش تقریبا به یک اندازه موثر هستند یا در موارد شدید به یک اندازه بی تاثیر هستند یک چین کپ یا چانه بند سخت را می توان به صورت مرسوم از روی قالب چانه تهیه نمود و یا می‌توان انواع تجاری فلزی یا پلاستیکی اگر به اندازه کافی با چانه تطابق داشته باشد استفاده کرد از یک پد نرم تسمه چانه کلاه فوتبال آمریکایی نیز میتوان استفاده کرد هر کدام از اینها می‌تواند بافت نرم چانه را تحریک کنند و در نتیجه ممکن است برای راحتی بیشتر یک لایه نرم محافظ یا پودر تالک استفاده شود هر چه کش چانه بند به هنگام استفاده بیشتر به طرف بالا جهت داده شود حرکت دندان های جلویی پایین به عقب بیشتری نیز رخ خواهد داد به این ترتیب پد های چانه نرم ممکن است حرکت دندانی بیشتری نسبت به انواع پد های چانه سخت ایجاد کنند کلاه هایی که دارای مکانیسم فنری هستند می توانند مشابه همان هایی باشند که برای سر بند یا هدگیر به کار می رود این کلاه‌ها به همان طریقه تنظیم می گردند تا نیروی تقریباً در حد ۱۶ تا ۲۴ اونس در هر طرف فک پایین یا نیرویی سبک‌تر به پایین مفصل فک پایین وارد کنند تغییر جلوزدگی واقعی مندیبل جدای از روش انتخابی کاری سخت می باشد اغلب اوقات متخصص ارتودنسی یا والدین سعی می کنند با اقدام به کار های نامعقول در صورت امکان از ضعف زیبایی صورت و یا جراحی دوران بلوغ فرار نمایند موفقیت محدود مداخله زودهنگام یک واقعیت است که باید درک شود برای کودک دارای جلو آمدگی شدید فک پایین می باشد هیچ درمانی بهتر از جراحی فک در پایان دوره رشد نمی باشد