هدگیر ارتودنسی

جلو بودن فک بالا در کودکان از موارد مناسب جهت استفاده از هدگیر ارتودنسی و نیروی خارج دهانی می باشد همانگونه که قبلا نیز اشاره شد ناهنجاری‌هایی که در آن فک بالای کودک جلو می باشد اغلب همراه با عقب بودن فک پایین نیز می باشند اعمال نیروی خارجی در هانی یا هدگیر به فک بالا که توسط متخصص ارتودنسی پیشرو در اواخر سال‌های ۱۸۸۰ به کار برده می‌شد نشان داد که از تأثیر خوبی برخوردار است این روش بعدا کنار گذاشته شد نه به این دلیل که موثر نبود بلکه به این خاطر که متخصص ارتودنسی اوایل ۱۹۹۰ بر این باور شدند که کاربری کش های داخل دهانی همان تاثیر را بر جای می‌گذارد گرچه هدگیر ارتودنسی در سال های ۱۹۴۰ دوباره روی کار آمد ولی توانایی این وسیله در ایجاد تغییرات استخوانی بر روی رشد فک بالا تنها پس از مطالعات رادیوگرافی سفالومتری به دست آمده در سال های ۱۹۵۰ به روشنی مشخص شد

هدگیر ارتودنسی | دکتر فرهاد صدرالدینی

هدگیر ارتودنسی | دکتر فرهاد صدرالدینی

در این سایت جذاب ترین مقالات در مورد ارتودنسی و دندانپزشکی را با جستجو در بخش مقالات خواهید یافت پیشنهاد ما به شما مطالعه در این بخش است به طور حتم بسیار برایتان مهیج خواهد بود

جلو بودن فک بالا

اگرچه این روش درمانی هدف تغییر رشد فک بالا در کودک می باشد ولی می بایست در نظر داشت که در موفقیت کلینیکی درمان مشکلاتی که در آن فک بالا جلو به نظر می رسد مستلزم رشد فک پایین می باشد اگر جلوی رشد فک بالا گرفته شود و ضمناً مسیر رشد آن نیز تغییر داده شود و اگر فک پایین به طرف پایین و جلو رشد نماید ناهنجاری اصلاح خواهد شد اما حتی اگر کودک همکاری نماید و جلوی رشد فک بالا گرفته شود چنانچه فک پایین رشد مناسبی نکند و به فک بالا نرسد درمان موثر نخواهد بود اینگونه تصور می‌شد که ممکن است جلو گیری از رشد فک بالا به طور مستقیم رشد فک پایین را به تاخیر می اندازد و این مطلب نظر بعضی از متخصصین ارتودنسی را به خود جلب کرده بود خوشبختانه به نظر می آید فک پایین در کودکان دارای هدگیر و بدون هدگیر ارتودنسی یکسان رشد می کند هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد هدگیر روی رشد فک پایین اثر منفی دارد در حقیقت اطلاعات به دست آمده از یک مطالعه بزرگ نشان می دهد که حتی فک پایین در کودکانی که هدگیر با جهت کشش گردنی و یا با جهت کشش بالای سر استفاده کردند قدری بیشتر از کودکانی که هدگیر ارتودنسی نداشتند در جهت قدامی رشد داشته است عملاً برای اینکه بتوانیم نیروی خارجی دهانی را به فک بالا منتقل نماییم می بایست آنرا از طریق دندانهای کرسی فک بالا اعمال کنیم و بنابراین علاوه بر اثرات استخوانی اثرات دندانی نیز اجتناب ناپذیر خواهند بود تصور می شود که درزهای رشدی فک بالا تنها تحت تاثیر مقدار و جهت نیروی وارده به آنها می باشند نه اینکه نیرو به کدام دندان وارد می شود به نظر می آید اثرات استخوانی نیروی خارج دهانی یا همان هدگیر ارتودنسی چه مستقیما به کرسی فک بالا وارد شود یا از طریق دستگاه ارتودنسی متحرک که همه دندان های فک بالا را در بر داشته باشد مشابه باشند

هدگیر ارتودنسی با کشش گردنی | دکتر فرهاد صدرالدینی

هدگیر ارتودنسی با کشش گردنی | دکتر فرهاد صدرالدینی

با این همه استفاده از هدگیر ارتودنسی برای کودکانی که در سن دندانی مختلط که هم دندان دایم و هم دندان شیری دارند هستند و در قوس فکی در محل رویش دندانهای نیش و کرسی کوچک دارای فضا می باشند استفاده از هدگیر راحت تر می باشد و اکثر کودکان مناسب جهت درمان تغییر رشد در این گروه سنی قرار دارند اگر نیرو از طریق هدگیر ارتودنسی به کرسی بالا وارد شود این دندان‌ها تمایل به حرکت عقب پیدا می کنند ولی با کمال تعجب دیده می شود که نسبت به فک بالا تنها مقدار کمی حرکت می کنند مگر اینکه دندانهای کرسی دوم فک بالا وجود نداشته باشند اگر نیروی خارجی دهانی به دندان های جلویی فک بالا اعمال گردد قطعا حرکت دندانی بیشتری را می توان انتظار داشت گرچه وقتی هدگیر به کار می رود نمی‌توان جلوی حرکت دندانی را گرفت ولی متخصص ارتودنسی با آگاه بودن از ویژگی های نیروی ارتودنسی ایده آل و استفاده از این مزیت می‌تواند میزان حرکت را به حداقل یا حداکثر تغییر دهد نیروی خارج دهانی وارده به دندان های کرسی می تواند باعث حرکت دندانها هم در جهت عمودی و هم در جهت افقی شود با کاربرد تسمه گردنی جهت کشش از قسمت تحتانی سیستم دندانی خواهد بود و بنابراین دندان به طرف کمی خارج شدن از استخوان تمایل پیدا می کند گرچه کرسی های فک بالا در مقابل حرکت به طرف عقب مقاومت می نمایند ولی به آسانی از استخوان کمی خارج می شود و اگر میزان خارج شدن از استخوان آن از میزان رشد عمودی فک پایین بیشتر باشند فک پایین به طرف پایین و عقب خواهد چرخید در نتیجه نه تنها به بهبود عقب بودن فک پایین کمک نمی شود بلکه آن را بدتر نیز می کند و اگر کشش بالای دندان ها باشد در محل اعمال نیرو اثر فرو برنده در استخوان وجود خواهد داشت با این همه باید در نظر داشت که مولفه عمودی نیرو تنها تحت تاثیر نقطه اتصال نمی باشد بلکه تحت تاثیر رابطه دندان های خلفی نسبت به نقطه اتصال نیرو نیز می باشد در بعضی از بیماران یک تسمه گردنی نیروی قابل قابل ملاحظه در جهت پایین وارد می‌آورد در حالی که بعضی دیگر اعمال نیرو تقریباً در امتداد دندان ها می باشد همانند بسیاری از جنبه های دیگر درمان ارتودنسی که در آن مشخصات فردی خاصی در نظر گرفته می شود در انتخاب نوع سیستم نیرو نیز می بایست این نکته مدنظر باشد خیلی ساده باید گفت که اگر قرار باشد نیروی خارجی دهانی اثری ایده آل داشته باشد غیر ممکن است تنها یک نوع سیستم نیروی خارجی دهانی همیشه بتواند چنین اثری را به همراه داشته باشد بیمار ایده آل برای درمان با نیروی خارج دهانی از طریق فک بالا کودکی است

که ناهنجاری او با رشد افقی یا رشد عمودی زیاد فک بالا همراه باشد

کمی بیرون زدگی دندان های فک بالا وجود داشته باشد

فک پایین نرمال چرا که نیروی خارج دهانی بر روی فک پایین تاثیر ناچیزی خواهد داشت

صورت با ارتفاع عمودی نرمال یا قدری بلندتر در عوض صورت های با ارتفاع کوتاه اغلب برای درمان بادستگاه‌های ارتودنسی متحرک تغییر رشد مناسب می باشند به خصوص در کودکی که فک پایین پتانسیل ادامه رشد خود به خود داشته باشد

همانند دستگاه‌های تغییر رشد در استفاده از هدگیر ارتودنسی همکاری یک فاکتور عمده محسوب می گردد برای اینکه هدگیر موثر واقع شود می بایست به خوبی استفاده گردد از آنجایی که نیرو به دندان ها اعمال می گردد استفاده تمام وقت معمولا توصیه نمی‌شود ولی برای اخذ نتایج خوب باید ۱۲ تا ۱۶ ساعت در شبانه روز استفاده شود بیشترین تاثیر هم زمانی است که رشد سریع قبل از بلوغ در حال وقوع می باشد

هدگیر ارتودنسی با کشش بالای سر | دکتر فرهاد صدرالدینی

هدگیر ارتودنسی با کشش بالای سر | دکتر فرهاد صدرالدینی

هدگیر ارتودنسی یا دستگاه متحرک تغییر رشد

مقایسه اثرات هدگیر ارتودنسی و دستگاه تغییر رشد در درمان مشکلات بزرگی فک بالا یا کوچکی فک پایین جالب توجه می باشد اگرچه در یکی توجه معطوف به تحریک رشد فک پایین و دیگری متوجه ممانعت از رشد فک بالا می باشد ولی تغییرات حاصله بیشتر با هم شباهت دارند تا تفاوت اعمال نیرو به فک بالا بیشتر از هر زمانی موثر است که فک پایین از رشد خود به خود برخوردار باشد دستگاه‌های تغییر شد به طور روتین از رشد فک بالا ممانعت به عمل می‌آورند و یک اثر هدگیری ایجاد می‌کند بعضی از کودکان ترجیح می‌دهند از دستگاه فانکشنال استفاده کنند و بعضی موارد به دلیل تسریع که اغلب در رشد پیش می‌آید ممکن است اثرات دستگاه تغییر رشد در ابتدا بیشتر باشد ولی معلوم نیست که آیا در دراز مدت تفاوت کافی بین دو درمان به جای بگذارد یا نه با دستگاه تغییر رشد کنترل موقعیت تک تک دندان ها راحت تر می باشد ولی در عوض را می توان هدگیر ارتودنسی را به راحتی با یک دستگاه ارتودنسی ثابت همراه نمود و به کار برد کدام یک از این دو بهتر است در حال حاضر معلوم نیست ولی تصمیم گیری نهایی برای این که از کدام یک استفاده شود سایر فاکتورها غیر از شکل دستگاه می بایست مدنظر قرار داد مثل طول زمان درمان ، تاثیر روی سلامتی و هزینه و همکاری بیمار

ارتودنسی متحرک تغییر رشد | دکتر فرهاد صدرالدینی

ارتودنسی متحرک تغییر رشد | دکتر فرهاد صدرالدینی