اورژانس دندان ضربه خورده

یک ضربه با شکستگی دندان دائمی تجربه غم انگیزی برای یک بیمار است، مخصوصا اگر کودک باشد. دندانپزشکی که در اورژانس دندان ضربه خورده، مطالبه می‌شود، متعهد است که یا بیمار را با تمام وسایل ممکن درمان نماید یا بلافاصله بیمار را به متخصص درمان ریشه و سپس متخصص ارتودنسی جهت ارتودنسی دندان ضربه دیده ارجاع نماید. پیشرفت فرد در جامعه و کودک در مدرسه میتواند به واسطه آسیبی که به دندان ها به سبب شکستگی، بد منظره می شود تحت تاثیر قرار گیرد.

اورژانس دندان ضربه خورده | دکتر فرهاد صدرالدینی

اورژانس دندان ضربه خورده | دکتر فرهاد صدرالدینی

در این سایت جذاب ترین مقالات در مورد ارتودنسی و دندانپزشکی را با جستجو در بخش مقالات خواهید یافت. پیشنهاد ما به شما مطالعه در این بخش است که به طور حتم بسیار برایتان مهیج خواهد بود.

تشخیص اولیه دندان ضربه دیده

صدمات وارده بر دندان های کودکان و بزرگسالان مشکلات شدیدی در تشخیص و درمان نشان می‌دهد تشخیص وسعت صدمه بعد از یک ضربه به دندان صرفنظر از بافت از دست رفته به سادگی نیست. تغییر در جریان خون دندان زمانی می تواند سبب مرگ ریشه دندان شود که زیاد باشد. به علاوه عروق ریشه‌ای ممکن است قطع شده باشند. یک رابطه غلط دندانی می‌تواند در فضای از دست رفته دندان، مایل و کج شوند.

چندین فاکتور می توانند برای تمام انواع آسیب به دندان‌های جلویی در نظر گرفته شود، ملاحظات مهم باید چک لیست شوند که همواره در تشخیص و طرح درمان اورژانسی دندان ضربه خورده توسط متخصص ارتودنسی استفاده گردند. این فرم که قسمتی از پرونده بیمار می شود به عنوان یک چک لیست از سوالات و مشاهدات مهم عمل می نماید که باید توسط متخصص ارتودنسی یا متخصص درمان ریشه و پرسنل کمکی در طی معاینه فرد تهیه شود. تاریخچه آسیب و زمان آسیب باید ثبت شود. متاسفانه بسیاری از بیماران بلافاصله بعد از آسیب درصدد مشاوره درمانی بر نمی آیند. گاهی حادثه چنان شدید است که در اورژانس دندان ضربه خورده، درمان دندانپزشکی یا ارتودنسی نمی تواند بلافاصله شروع شود. زیرا صدمات دیگر در ناحیه سر و صورت تقدم بیشتری دارد. بعلاوه وقتی درمان به تاخیر انداخته شود پیش آگهی دندان آسیب دیده در باقی ماندن زندگی دندان کاسته می‌شود. از دست رفتن زنده بودن برخی دندان های آسیب دیده، خیلی زود در سه ماه بعد و برخی خیلی دیر و در ۲۴ ماه بعد از آسیب روی خواهد داد.

یک تاریخچه دندانپزشکی کامل می تواند به متخصص ارتودنسی کمک نماید تا از صدمات قبلی وارد شده به دندان آگاهی یابد. صدمات مکرر به دندان ها در کودکان با دندان های جلویی جلو آمده و در آنهایی که در ورزشکار هستند زیاد پیش می آید. شکایات و احساسات بیمار بعد از اورژانس دندان ضربه خورده، اغلب در تعیین میزان آسیب و تخمین توانایی ریشه دندان و نسوج نگه دارنده در غلبه بر اثرات آسیب، ارزشمند هستند. درد ایجاد شده توسط تغییرات حرارتی نشان دهنده التهاب بارز ریشه دندان است. درد موجود در هنگامی که دندان‌ها به رابطه با دندانهای فک مقابل می‌رسند ممکن است نشان‌دهنده جابجایی دندانی باشد. چنین دردی همچنین آسیب به نسوج نگهدارنده دندان را نشان می دهد. احتمال مرگ دندانی اگر دندان در زمان معاینه اولیه لق باشد افزایش می یابد هر چه لقی بیشتر باشد شانس مرگ دندان بیشتر است. آسیب به بافت های نگهدارنده دندان ممکن است سبب التهاب ریشه دندان گردد.

تست الکتریکی دندان ضربه خورده | دکتر فرهاد صدرالدینی

تست الکتریکی دندان ضربه خورده | دکتر فرهاد صدرالدینی

معاینه کلینیکی دندان ضربه خورده

بعد از این که دندان های موجود در ناحیه صدمه به دقت از مواد آلاینده پاک شدند معاینه کلینیکی باید اجرا شود. یک کمپرس کوچک پنبه مرطوب شده با آب گرم و هیدروژن پروکساید می‌تواند برای تمیز کردن دندان و ناحیه اطراف آن استفاده شود. وقتی که صدمه یک شکستگی در تاج را نتیجه داده است، دندانپزشک متخصص باید مقدار ساختمان دندان را که از دست رفته مشاهده نمایند و باید به دنبال شواهدی از آشکار شدن عصب دندان بگردد. به کمک یک نور خوب تاج دندان باید به دقت از نظر ترک ها و خطوط مویی معاینه شود که وجود آنها می تواند نوع پرکردگی دندان ها را تحت تأثیر قرار دهد. با کمک نور عبور داده شده از میان دندان های ناحیه آسیب دیده رنگ دندان آسیب دیده باید به دقت با رنگ دندان های مجاور مقایسه می شود. دندان های شدیدا آسیب دیده اغلب به نظر تیره مایل به قرمز می رسند اگر چه واقعاً تغییر رنگ نمی تواند تغییرات خونرسانی را صد در صد نشان دهد. این نما بیان می نماید که دندان چند وقت بعد ممکن است دچار تغییرات نابود شونده شود که به مرگ دندان منتهی می شود. شاید یک طبقه بندی دندان آسیب دیده که همه جا مورد قبول است در اورژانس دندان ضربه خورده مفید باشد. آنچه در زیر می آید فرم اصلاح شده ای از این طبقه بندی است

  • اول شکستگی های ساده دندانی که مقدار کمی از دندان شکسته و عصب دندان را شامل نمی‌شود
  • دوم شکستگی وسیع تاج که شامل مقدار قابل توجهی از دندان است اما عصب دندان را شامل نمی شود
  • سوم شکستگی وسیع دندان همراه با آشکار شدن عصب دندان
  • چهارم از دست رفتن کل تاج دندان که فقط ریشه باقی مانده است.

در تمامی موارد، زنده بودن دندان باید تست شود. دندان های آن ناحیه و همینطور آنهایی که در قوس مقابل هستند باید تست شوند. بهترین پیشگویی تداوم زنده بودن دندان آسیب دیده در پاسخ به شوک الکتریکی یا حرارتی دندان می باشد. بسیاری از متخصصین ارتودنسی نیاز به تست الکتریکی دندان را بلافاصله بعد از آسیب قرار می دهد.

پس آشنا کردن کودک با این وسایل در ملاقات اول اورژانس وقتی کودک نمی داند چه چیزی در انتظار اوست بنظر معقول می رسد. این به دندانپزشک فرصت می‌دهد تا اضطراب کودک را کند.

تست حرارتی نیز می تواند در تعیین آسیب دندان ضربه خورده بعد از تست الکتریکی موثر باشد. اگر در اثر گرما دردی ایجاد نشود نشان مرگ دندان است. تست گرما در مورد دندان های شیری بهترین است. درد موجود در وقتی که یخ بر روی دندان طبیعی به کار می رود هنگامی که برداشته می‌شود فروکش خواهد کرد. یک واکنش دردناکتر به سرما تحقیق تغییرات التهابی در داخل ریشه دندان را نشان می دهد که ماهیت آن وقتی که این واکنش با مشاهدات کلینیکی دیگر مربوط و همراه می شود می‌تواند تعیین گردد. در هر حال دندان آسیب دیده ممکن است در یک وضعیت شوک باشد و در نتیجه امکان دارد موفق به پاسخ گفتن به روش های پذیرفته شده تعیین زنده بودن دندان نشود.

ارزیابی رادیوگرافیک دندان ضربه دیده

بدون یک رادیوگرافی در اورژانس، دندان ضربه خورده و معاینه دندانهای مجاور و گاهی دندانهای قوس مقابل معاینه دندان های ضربه دیده، نمی تواند به تنهایی در نظر گرفته شود. اندازه نسبی کانال ریشه دندان باید به دقت بررسی شود. نامنظمی ها یا تناقضی که در اندازه این کانال در مقایسه با دندانهای مجاور وجود دارد ممکن است شواهدی از یک آسیب باشد. این مشاهده در تعیین خط سیر درمان مهم است. در بیماران خردسال اغلب مرحله تکامل ریشه دندان نوع درمان را تعیین نماید. یک شکستگی ریشه در نتیجه آسیب به دندان می‌تواند با بررسی دقیق رادیوگرافی تشخیص داده شود. در هر حال وجود شکستگی ریشه خط سیر درمان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. به خصوص اگر شکستگی در منطقه یک سوم انتهایی ریشه دندان باشد.

دندان های واجد شکستگی ریشه در این ناحیه معمولا نیاز به تثبیت ارتودنسی دارد و یک اتصال فیبروزی معمولا نتیجه خواهد شد. اگر دندان ها با یا بدون شکستگی ریشه به طرز قابل مشاهده ای جابجا شده باشد دو یا سه رادیوگرافی از آن ناحیه در زوایای مختلف برای تعیین واضح میزان مشکل و کمک به دندانپزشک در تصمیم گیری راجع به خط سیر درمان ممکن است لازم باشد. یک ارزش دیگر رادیوگرافی آن است که رکوردی از دندان بلافاصله بعد از آسیب فراهم می آورد. با مقایسه رادیوگرافی های سریال می توان شواهدی از زنده بودن دندان یا روند نامطلوب در دندان را آشکار می نماید.