هزینه ارتودنسی فک پایینهزینه ارتودنسی فک پایین | دکتر فرهاد صدرالدینی

در بعضی موارد دیده می‌شود که بیماران جهت کاهش هزینه های درمان ارتودنسی خواستار درمان تک فک می‌باشند اما واقعا چه عواملی در هزینه ارتودنسی فک پایین موثر است؟ گاهی تصور می شود با انجام ارتودنسی تک فک هزینه ارتودنسی کاهش می یابد. ولی آنچه جالب است اینکه هزینه ارتودنسی فک پایین به تنهایی بیشتر از نصف هزینه ارتودنسی دو فک می باشد. علت آن هم مشخص است. معمولا کیت های ارتودنسی جهت درمان ارتودنسی دو فک ارایه می‌شوند و کیتی جهت ارتودنسی تک فک وجود ندارد. لذا معمولاً هزینه ارتودنسی فک پایین به تنهایی ۶۰ تا ۷۰ درصد درمان ارتودنسی دو فک می باشد.

هزینه ارتودنسی فک پایین | دکتر فرهاد صدرالدینی

ارتودنسی تک فک

پس اگر جهت اصلاح چرخش دندان ها در فک پایین یا اصلاح موقعیت دندانهای مجاور ناحیه ایمپلنت درمان تک فک را در نظر گرفتید لزوماً هزینه درمان نصف نمی‌شود. جدا از هزینه ارتودنسی فک پایین معمولا ارتودنسی تک فک توصیه نمی شود، چون یکی از عوامل ثبات ارتودنسی تطابق دندان های فک بالا و پایین می باشد که در ارتودنسی تک فک به‌خوبی تضمین نمی‌شود. البته درمان های متحرک یا مداخله ای می توانند در صورت صلاحدید متخصص ارتودنسی برای کودکان به صورت تک فکی انجام شوند که در این موارد هزینه ارتودنسی فک پایین بر طبق تعرفه ارتودنسی متحرک تعیین می‌شود. در نظر داشته باشید معمولا پس از ارتودنسی متحرک در کودکان نیاز به درمان ارتودنسی ثابت می باشد که در اکثر موارد ارتودنسی ثابت به صورت تک فک توصیه نمی‌شود. در نظر داشته باشید که استخوان فک پایین به صورت نعل اسبی می باشد که انجام حرکات دندانی را در این فک محدودتر می‌کند. از عوامل دیگری که در هزینه ارتودنسی فک پایین موثر است سختی و پیچیدگی درمان می باشد. مانند سایر موارد مشخص است که هرچه درمان ارتودنسی پیچیدگی بیشتری داشته باشد و زمان بیشتری طول بکشد و مواد بیشتری استفاده شود هزینه ارتودنسی فک پایین بالاتر خواهد بود. در نهایت بهترین راه برای تعیین هزینه ارتودنسی مراجعه متخصص و مشاوره با ایشان می باشد.