فیشور سیلانت

 

حفره ها و شیارهای سطح دندان‌ها مدت‌هاست که به عنوان نواحی مستعد شروع پوسیدگی دندانی شناخته شده‌اند. پوشاندن این نواحی با مواد دندانپزشکی یا فیشور سیلانت می تواند راهی مناسب جهت کاهش خطر پوسیدگی باشد. پس می تواند روشی بسیار مناسب در آماده سازی کودکان خواستار درمان ارتودنسی باشد. در تحقیقات ملاحظه شده است که ۴۳ درصد تا ۴۵ درصد پوسیدگی سیستم دندان دائمی بر روی سطوح جونده بودند. بیشترین تنزل در پوسیدگی بر حسب نوع سطوح، در اثر استفاده از فلوراید در سطوح کناری دندان بود که کاهشی معادل ۵۴ درصد را نشان داد. این اعداد به موفقیت فلوراید نسبت به رفع پوسیدگی سطوح صاف و اینکه پوسیدگی بین دندانی به سرعت به کاهش میابد.  وجود فلوراید در آب آشامیدنی میزان وقوع پوسیدگی را کاهش می‌دهد و میزان پوسیدگی دندانی در نواحی فلورایده حدود ۶۰ درصد کاهش داده شده است. آب فلورایددار وقوع پوسیدگی را در سطح جونده به تاخیر می اندازد. نشان داده شده است که تاثیر فلوراید شیوع ضایعات بین دندانی را ۷۵ درصد کاهش می‌دهد.

فیشور سیلانت | دکتر فرهاد صدرالدینی

فیشور سیلانت | دکتر فرهاد صدرالدینی

در این سایت جذاب ترین مقالات در مورد ارتودنسی و دندانپزشکی را با جستجو در بخش مقالات خواهید یافت. پیشنهاد ما به شما مطالعه در این بخش است که به طور حتم مهیج خواهد بود.

کودکان مناسب فیشور سیلانت

شیاری که از قبل پوسیده است نباید با فیشورسیلانت پر شود. سطوح مستعد پوسیدگی باید به دقت ارزیابی شود، زیرا پوسیدگی در شیارها و حفرات کاملا پیوسته، غیر محتمل است در این مورد ممکن است فیشور سیلانت غیر ضروری باشد یا دست کم مرقوم به صرفه نباشد. در نهایت اگر چه کاربرد فیشور سیلانت نسبتاً ساده است، اما بهتر است در کودکان تا زمانی که این روش‌ها بتوانند به درستی انجام شوند به تعویق افتد.

مراحل فیشور سیلانت | دکتر فرهاد صدرالدینی

مراحل فیشور سیلانت | دکتر فرهاد صدرالدینی

مراحل فیشور سیلانت

بعد از انتخاب، دندان شسته و خشک میشود و شیارها و حفرات مجدداً ارزیابی میشود. اگر پوسیدگی موجود است از پرکردگی و فیشور سیلانت استفاده می شود. علامت گذاری تماس های دندانی با فک مقابل اطلاعاتی را تامین خواهد نمود که سیلانت با سطح جونده تداخل ننماید. این کار وقتی دندان تازه روییده است لازم نیست و در یک رابطه دندانی کاملاً برقرار شده باید استفاده شود. دندان مورد نظر باید ایزوله شود یعنی از محیط اطراف به خوبی جدا شود تا بیشترین میزان چسبندگی مواد پوشاننده شیارها ایجاد شود. سپس از اسید برای آماده کردن سطوح استفاده می شود و به خوبی شیارها شستشو داده می‌شوند. سپس ماده لازم برای پوشاندن شیارهای دندانی به کار برده می شود،

پزشکان نسبت به استفاده از فیشور سیلانت بر روی ضایعات عمیق‌تر به دلیل پتانسیل پیشرفت پوسیدگی در این ضایعات، حساسیت زیادی دارند. همچنین فرض می‌شود که بعد از از بین رفتن ظاهری فیشور سیلانت ها حفاظت در برابر پوسیدگی با وجود دنباله های رزینی در داخل مینا تامین می شود و متخصص ارتودنسی خوب به پوسیدگی اجازه تکامل یا پیشرفت را نخواهد داد.