در این روش از سیم و براکت استفاده نمی شود و بجای آن از یکسری قالب های دندانی استفاده می شود.

این قالب ها توسط کامپیوتر با توجه به حرکت دندانی لازم ساخته می شوند. مزيت اصلي اين روش نامريي بودن آن مي باشد.

معايب عمده آن وابستگي روش به همكاري بيمار – قيمت بالا – امكان گم كردن دستگاه و ناتواني در انجام بسياري از حركات ارتودنسي مي باشد.

www.drsadreddini.ir