ارتودنسی فک پایین

دندان‌های پایین شما نامرتب هستند و فقط قصد انجام ارتودنسی فک پایین را دارید؟ توصیه می‌کنیم قبل انجام هر نوع درمان خوب فکر کنید و با یک متخصص ارتودنسی خوب مشورت کنید.
اول از همه در خیلی موارد علت این مشکل رویش دندان‌های عقل می‌باشد. پس با مشاهده کم کم نامرتب شدن دندان‌های فک پایین در یک فرد بالغ حتماً دندان‌های عقل را جراحی و خارج کنید.
به طور کلی درمان ارتودنسی تک فک به خاطر معایب زیادش توصیه نمی‌شود. ولی اگر تصمیم به انجام آن گرفته‌اید باید بدانید که با مرتب شدن دندان‌های فک پاییک خودتان اغلب پشیمان می‌شوید. شما که زمان و هزینه کرده‌اید چرا دو فک را ارتودنسی نکرده‌اید؟ دندان‌های فک بالا و پایین باید بر هم منطبق باشند که با ارتودنسی تک فک رسیدن به این حالت غیرممکن است. عدم تطابق در فک امکان برگشت نتایج درمان ارتودنسی را افزایش می‌دهد. ولی در هر حال انجام ارتودنسی فک پایین به منظور زیبایی در بعضی موارد با توجه محدودیت‌های بیمار قابل قبول است.

ارتودنسی فک پایین | دکتر فرهاد صدرالدینی

ارتودنسی فک پایین | دکتر فرهاد صدرالدینی

ارتودنسی متحرک

هر چند درمان‌های مداخله‌ای در کودکان معمولاً به صورت ارتودنسی متحرک می‌باشد، در بعضی موارد به صورت تک فک انجام می‌شود. یکی از این موارد استفاده از فضا نگهدارنده‌ها در فک پایین کودکان جهت مدیریت رویش دندان‌ها در این فک می‌باشد که مانع از دست رفتن فضا می‌شود و گاهاً از نهفته شدن دندان‌ها در این فک جلوگیری می‌کند.

در بعضی موارد دندان‌های قدامی فک پایین در کودک بیرون زده و با فاصله می‌باشند در این حالت استفاده از دستگاه‌های ارتودنسی متحرک باعث جمع شدن دندان‌های قدامی فک پایین می‌شود، ولی در مجموع از آنجا که فک پایین به شکل نعل اسبی است امکان تغییرات در آن از فک بالا کمتر است. لذا همیشه در ارتودنسی فک بالا یا ارتودنسی فک پایین به تنهایی امکان ایجاد تغییرات کمتر در فک پایین را باید در نظر داشت. درمان ارتودنسی تک فک مقوله پیچیده ای می‌باشد، حتماً با یک متخصص ارتودنسی مشورت کنید.