ارتودنسی فاصله دندان های جلویی فک بالا یک مورد شایع در مراجعه به متخصص ارتودنسی می‌باشد که در سایر مقالات این سایت به طور مفصل به آن می‌پردازیم. اما اینجا هدف ما بحث راجع به نوع خاصی از فاصله دندان جلو تحت عنوان دیاستم می باشد که عبارتند از فاصله بین دو دندان جلویی فک بالا که بعضی اوقات می‌تواند در اثر نفوذ اتصالات لب بالا در لثه بین دو دندان ایجاد شود، در این موارد نیاز است با جراحی لثه توسط متخصص، این بافت خارج شود.

فاصله دندان:

مشخص کردن علت فاصله دندان ها بسیار مهم است، اما به طور کلی تا زمان رویش دندان‌های نیش دائمی بهتر است مشکل فاصله بین دندان جلویی کودک جدی گرفته نشود، چون این مسئله طبیعی می باشد. ولی اگر با رویش دندان‌های نیش دائمی این فضا بسته نشود نیاز به دخالت ارتودنسی و بستن فاصله توسط دکتر ارتودنسی میباشد. اما پس از ارتودنسی ‌و بسته شدن کامل فاصله توجه داشته باشید یکی از اقدامات در جهت عدم برگشت نتایج ارتودنسی جراحی لثه می باشد که توسط متخصص لثه انجام می شود و در فیلم مقاله هم به صورت انیمیشن نمایش داده شده است.

هزینه بستن فاصله بین دندان ها:

اگر با ارتودنسی فاصله بین دندانهای جلویی فک بالا بسته می شود، در نظر داشته باشید که علاوه بر هزینه خود ارتودنسی بعضی اوقات بسته به تشخیص متخصص ارتودنسی نیاز به جراحی تکمیلی یا فرنکتومی جهت نگهداری نتایج حاصل از درمان می باشد و در این موارد هزینه جراحی لثه یا فرنکتومی را هم در نظر داشته باشید. فاصله بین دندان مشکل تخصصی می باشد که علت آن حتماً باید قبل از درمان توسط دکتر ارتودنسی تشخیص داده شود تا روش درمان و هزینه ارتودنسی به درستی تعیین شود.