کنترل رفتار کودک در ارتودنسی

اساس دندانپزشکی کودکان بر پایه توانایی کنترل و هدایت آنها در طی تجربه دندانپزشک  یا کنترل رفتار کودک در ارتودنسی ایشان بنا نهاده شده است کوتاه کلام این که این توانایی شرکت تامین نیازهای ضروری دندانپزشکی آنهاست همچنین وقتی با این روش در اوایل زندگی داده‌های سلامت آینده دهان و دندان نشانده می شود تاثیرات مفید طولانی مدت تری می تواند نتیجه شود یکی از اهداف شغلی ترویج معرفی نقطه نظر های مثبت دندانپزشکی و پیشرفت سلامت دهان و دندان جامعه است منطقا کودکان کلیدهای راه آینده اند یکی از اختلافات بزرگ بین درمان کودکان و بزرگسالان برقراری ارتباط است درمان بزرگسالان همراه با یک رابطه یک به یک است یعنی رابطه دندانپزشک و بیمار در حالی که درمان کودک و کنترل رفتار کودک در ارتودنسی معمولا متکی بر یک رابطه یک به دو یعنی دندانپزشک کودک و والدین یا اولیای او می باشد که این را مثلث درمان در دندانپزشکی کودکان می نامند توجه کنید که کودک در راس مثلث قرار دارد و در مرکز توجه هم خانواده و هم تیم دندانپزشکی واقع است اگرچه نشان داده شده است که طرز فکر مادر به طور بارزی از رفتارهای کودکان در مطب ارتودنسی را تحت تاثیر قرار می دهد اما نقش خانواده ها تغییر یافته است و محیط کل خانواده باید در نظر گرفته شود از آنجایی که در هر شخصیتی تغییراتی که پایا به وجود می آید باید به خاطر سپرد که بین گوشه های مثلث کودک خانواده و تیم دندانپزشکی رابطه‌ای دینامیک و پیوسته در حال تغییر وجود دارد همچنین پیکان هایی که به طور خطوط ارتباطی جای دارند به یادمان می آورند که ارتباط دوجانبه و متقابل است اهمیت دیدگاه مشترک فوق که تکنیک های کنترل و اداره کودک شرح داده می شوند برای بهترین متخصص ارتودنسی آشکار خواهد شد

کنترل رفتار کودک در ارتودنسی | دکتر فرهاد صدرالدینی

کنترل رفتار کودک در ارتودنسی | دکتر فرهاد صدرالدینی

در این سایت جذاب ترین مقالات در مورد ارتودنسی و دندانپزشکی را با جستجو در بخش مقالات خواهید یافت پیشنهاد ما به شما مطالعه در این بخش است به طور حتم بسیار برایتان مهیج خواهد بود

طبقه بندی کودکان از لحاظ همکاری

سیستم های متعددی برای طبقه‌بندی کنترل رفتار کودک در ارتودنسی در محیط دندانپزشکی شکل گرفته است و دانستن آنها چیزی بیش از علاقه دانشگاهی را می طلبد دانستن این سیستم ها می تواند به طرق مختلف سرمایه ای برای متخصص ارتودنسی خوب باشد می‌تواند در هدایت و کنترل بیماری کمک کند می تواند وسیله برای ثبت کلیه رفتارها تامین کند و می‌تواند در ارزیابی اعتبار تحقیقات حاضر کمک نماید طبقه بندی کلینیکی کودکان را به سه طبقه تقسیم می‌کند

واجد همکاری

فاقد قابلیت همکاری

واجد پتانسیل و استعداد همکاری

به هنگام معاینه کودک رفتار بیمار از نظر همکاری در مد نظر و ارزیابی قرار می‌گیرد چرا که این کلید راه ارائه درمان است بیشتر کودکان در مطب دندان پزشکی واجد روحیه همکاری به نظر می رسند همان طور که از اطلاعات حاصل از مطالعات اخیر بر می آید در تجارب کلینیک دندانپزشکی نیز این موضوع اثبات شده است کودکانی که روحیه همکاری دارند منطقا آسوده و راحت هستند حداقل تشویش را دارند و ممکن است مجذوب شده ابراز احساسات کند آنها می توانند به روش ساده شکل دهی به رفتار درمان شود وقتی که راهنمایی هایی برای چگونگی رفتار تعیین و برقرار گردد در چارچوب تعیین شده رفتار می کنند در مقابل کودکانی قرار دارند که فاقد قابلیت همکاری هستند این گروه شامل کودکان بسیار کوچکی است که نمی توان با آنها ارتباط برقرار کرد و درک و فهم از آنها نمی‌توان انتظار داشت ایشان توانایی همکاری ندارند گروه دیگری از افراد که قدرت همکاری ندارند آنهایی هستند که ناتوانی و از کار افتادگی خاصی دارد وخامت وضعیتشان مانع از همکاری به روش معمول می گردد در چنین مواردی روش های کنترل رفتاری اختصاصی برای ایشان به کار گرفته می‌شود زمانی که درمانشان انجام می شود نمی توان تغییرات رفتاری سریع و عمده و مثبتی توقع داشت اصطلاحی که به صورت صفت اختصاصی برای کودکی که واجد استعداد همکاری است به کار می‌رود مشکل رفتاری است این نوع رفتار متفاوت از رفتار کودکانی است که فاقد قابلیت همکاری هستند این کودکان استعداد همکاری در عمل را دارد این وجه تمایز مهمی است وقتی که کودک به عنوان مستعد به همکاری توصیف می شود تشخیص کلینیکی این است که رفتار کودک می تواند تعدیل یابد و این کودکی است که واجد همکاری می شود سیستم دیگری که در تحقیقات علم و رفتار استفاده شده است تحت عنوان مقیاس درجه بندی رفتاری اطلاق می شود این مقیاس رفتار مشاهده شده را به چهار طبقه تقسیم بندی می کنند که ازمشخصا مثبت تا مشخصا منفی درجه بندی شده است توضیح این مقیاس در زیر آمده است

درجه یک مشخصا منفی عدم قبول درمان در حال گریه کردن با قدرت و شدت تمام ترس یا هر نشانه آشکار دیگری که حاکی از منفی بافی می باشد

درجه دوم منفی بی میل نسبت به پذیرش درمان فاقد همکاری شواهد حاکی از دیدگاه منفی

درجه سه مثبت پذیرایی درمان در بعضی موارد محتاط خواهان انجام دستورات دندانپزشک خود اما بیمار با همکاری تمام دستورات دندانپزشک را پیروی می کند

درجه ۴ مشخصا مثبت رابطه خوب با دندانپزشک دارد علاقمند به اعمال دندانپزشکی است می خندد و لذت می برد

والدین از لحظه ای که کودکانشان متولد می شوند رفتار آنها را با استفاده از تشویق یا تنبیه انتخابی رفتارهای خاص یا تکنیک های انضباطی و با مقدار آزادی که اجازه می دهند شکل می دهند در سال‌های اولیه عمدتاً والدین هستند که به کودکان می آموزند انجام چه کاری از ایشان انتظار می‌رود و چه رفتاری قدغن است از آنجایی که ایران از نظر فرهنگ متنوع و گوناگون است درک رفتارهای والدین در رابطه با دندانپزشکی همیشه آسان نیست طرز برخورد با دندانپزشکی ممکن است علت و ریشه عمیق داشته باشد