بر روی هزینه درمان ارتودنسی عوامل مختلفی تاثیرگذار می‌باشد که به اختصار در اینجا به بعضی از آنها اشاره می کنیم.

مهارت و سابقه متخصص ارتودنسی: حتما بهترین متخصص ارتودنسی را انتخاب کنیم. مطمئنا هزینه یک متخصص ارتودنسی خوب کمی بیشتر است و درمان نزدیک متخصص ارتودنسی خوب در نهایت از لحاظ زیبایی و نتایج درمان ارتودنسی و هزینه به سود شما خواهد بود. همانطور که در سایر مواد گفتیم از معیار های لازم جهت انتخاب یک متخصص ارتودنسی معتبر استفاده کنیم.

هزینه ارتودنسی دندان:

از دیگر مواردی که برای هزینه ارتودنسی موثر است استفاده از مواد و ابزار خوب و از کارخانه های معتبر جهت درمان ارتودنسی می باشند. به طور حتم درمان در یک مطب تخصصی و با سابقه خوب ضامن استفاده از ابزار و مواد مناسب میباشد. نوع درمان نیز در تعیین هزینه ارتودنسی دندان موثر است. به ترتیب و معمولا ارتودنسی نامرئی از ارتودنسی ثابت و ارتودنسی ثابت از ارتودنسی متحرک گران‌تر می‌باشد. ناهنجاری و شدت آن بر روی قیمت ارتودنسی موثر است. واضح است که هرچه شدت ناهنجاری بیشتر باشد هزینه ارتودنسی بیشتر است.

قیمت ارتودنسی:

در نهایت به صورت معمول در درمان ارتودنسی بخشی از مبلغ به صورت پیش پرداخت و باقی آن به صورت اقساطی ۱۸ تا ۲۴ ماهه پرداخت می‌شود، چون در اغلب موارد درمان ارتودنسی حداقل این مدت طول می کشد و با درمان در نزد یک متخصص ارتودنسی با مهارت در نهایت از لحاظ هزینه ارتودنسی هم صرفه جویی کرده اید.