هزینه ارتودنسی فک بالا

در بعضی بیماران دندان‌های فک بالا فقط نامرتب می باشند و بیمار مایل است ارتودنسی به صورت تک فک انجام شود تا شاید هزینه ارتودنسی و سختی آن کمتر شود. اما معایب انجام این کار چیست؟ واقعیت این است که هزینه ارتودنسی فک بالا و تنهایی نصف قیمت ارتودنسی دو فک نیست و معمولاً ۶۵ تا ۷۰ درصد هزینه ارتودنسی دو فک می باشد. علت هم مشخص است، چون مواد مصرفی جهت ارتودنسی برای دو فک طراحی شده است لذا در نهایت بخشی از مواد به هدر می‌رود. از طرف دیگر ارتودنسی تک فک در اکثر موارد توصیه نمی‌شود. به علت اینکه یکی از عوامل ثبات درمان ارتودنسی تطابق دندان های فک بالا و پایین پس از درمان می باشد که در درمان تک فک هیچگاه این تطابق به صورت ایده‌آل ایجاد نمی‌شود. البته در موارد محدودی که فقط مقدار کمی نا مرتبی دندانی وجود دارد و روابط دندان ها اجازه می دهد با صلاحدید متخصص ارتودنسی قابل انجام می باشد که در این صورت هم یک متخصص ارتودنسی متبحر حتما در مورد مزایا و معایب و هزینه ارتودنسی درمان تک فکی با شما صحبت می کند تا بیمار با آگاهی کامل تصمیم بگیرد. از دیگر مواردی که معمولا در بیمارانی که درمان تک فک انجام می‌دهند مشاهده می شود پشیمانی می باشد. چرا که پس از مدتی و مشاهده نتایج خوب درمان ارتودنسی پشیمان می شوند که چرا درمان را به صورت تک فک انجام داده اند و کمی کمتر بودن هزینه ارتودنسی فک بالا توجیهی برای درمان ارتودنسی تک فک نمی‌باشد.

هزینه ارتودنسی فک بالا | دکتر فرهاد صدرالدینی

هزینه ارتودنسی فک بالا | دکتر فرهاد صدرالدینی

ارتودنسی کودکان

البته درمان های ارتودنسی متحرک کودکان یا درمان‌های مداخله‌ای در بسیاری موارد می‌تواند به صورت تک فک انجام شود زیرا که در این موارد معمولاً نیاز به درمان ارتودنسی کامل برای کودک در آینده می باشد. در این موارد هزینه ارتودنسی فک بالا با تعرفه درمان های ارتودنسی متحرک محاسبه می‌شود. محاسبه هزینه درمان های متحرک هم شامل عواملی چون پیچیدگی و طول مدت درمان می باشد. در این درمان‌های ارتودنسی متحرک تک فک، باید هزینه درمان ارتودنسی ثابت دو فک را در آینده در نظر داشته باشید. البته انجام درمان‌های مداخله‌ای ارتودنسی از پیچیدگی درمان بعدی می‌کاهد که می‌تواند از این طریق در کاهش هزینه و سختی درمان بعدی برای کودک موثر باشد.