ارتودنسی دندان عصب کشی شده به طور کامل امکان پذیر است و عصب کشی دندان منعی برای درمان ارتودنسی نمی باشد. اگر دندان شما به طور موفقیت آمیز عصب کشی شده و فاقد درد و علایم کلینیکی مثل ترشح یا لقی می باشد، بدون نگرانی می توانید به درمان ارتودنسی فکر کنید. در کل همه مشکلات دندانی از جمله پر کردن دندان ها و مشکلات لثه و عصب کشی دندان باید قبل از شروع ارتودنسی برطرف شده باشند.

ارتودنسی دندان عصب کشی شده:

اگر مشکل عصب کشی دندان شما جدی باشد متخصص ارتودنسی قبل از شروع ارتودنسی شما را نزد متخصص عصب کشی دندان ارجاع می دهد. در نظر داشته باشید در این موارد سخت حتما به متخصص مراجعه کنیم. در این موارد متخصص عصب کشی می تواند با درمان تخصصی ریشه، جراحی و خارج کردن ریشه ی مشکل دار، دندان شما را در شرایط مناسبی جهت درمان ارتودنسی قرار دهد. حتی بعضی موارد ممکن است با وجودی که مشکل عصب کشی دندان شما به طور کامل حل نشده باشد با تجویز متخصص و یا عصب کشی و معاینه‌های دوره‌ای امکان درمان ارتودنسی نزد دکتر ارتودنسی فراهم باشد و این کاملا به نظر متخصص ارتودنسی نیاز دارد.

دندان اندو شده و ارتودنسی:

بعضی مواقع دندان عصب کشی شده شکننده می‌شود. در این شرایط بعضی اوقات متخصص از چسباندن براکت روی دندان منصرف شده و با استفاده از حلقه های تحت عنوان بند که دندان را در بر می گیرد اقدام به انجام ارتودنسی می‌نماید. البته تصمیم در این مورد یک تصمیم کاملاً تخصصی می باشد و متخصص ارتودنسی صلاحیت آن را دارد و ممکن است در موارد بسیار خاص، این دندان ها از درمان ارتودنسی خارج شوند، ولی در کل عصب کشی دندان منعی برای ارتودنسی نیست.