تاثیر ارتودنسی بر بینی:

بینی بخشی از صورت می باشد. پس هر تغییر در تناسب سایر بخش‌های صورت باعث تاثیر بر زیبایی بینی می شود. مثلاً کوچکی چانه می‌تواند باعث بزرگ به نظر رسیدن بینی شود. درمان ارتودنسی هم با تاثیر در فرم لبها و دندان ها می تواند باعث تغییر در تناسب ها و در نتیجه ظاهر بینی شود. با جلو آوردن فک پایین در کودکان توسط متخصص ارتودنسی می توان از بزرگ به نظر رسیدن بینی در آینده تا حدی جلوگیری کرد.

تاثیر ارتودنسی بر بینی | دکتر فرهاد صدرالدینی

تاثیر ارتودنسی بر بینی | دکتر فرهاد صدرالدینی

جراحی بینی و ارتودنسی:

اگر قصد جراحی بینی را دارید بهتر است درمان ارتودنسی قبل از جراحی بینی انجام شود. مشخص است با ارتودنسی کمی موقعیت لبها و به طور کلی نیمه تحتانی صورت تحت تاثیر قرار می گیرد. پس بهتر است جراحی بینی پس از اعمال این تغییرات ارتودنسی توسط دکتر ارتودنسی انجام شود. ولی اگر مصر به جراحی بینی هستید حتما این کار را با مشورت با متخصص ارتودنسی و جراحی بینی خود انجام دهید. در صورتی که به توافق رسیدید در بعضی موارد انجام جراحی بینی هنگام ارتودنسی قابل قبول است.

جراحی ارتوگناتیک و جراحی بینی:

اگر مجبور به جراحی فک هستید بهتر است جراحی هایی که مربوط به موقعیت چانه و فک پایین می باشد قبل از جراحی بینی انجام شود تا اثر آن مشخص شود. در مورد مشکلات فک بالا هم بهتر است ارتودنسی و جراحی فک بالا یک سال قبل از جراحی بینی انجام شود تا تاثیرات عمل فک بالا کم شده باشد. هرچند در بعضی موارد جراحان فک و صورت عمل فک بالا و جراحی بینی را با هم در یک جلسه انجام می دهند.