ارتودنسی دندان روکش شده امکان پذیر می باشد. البته در این مورد تعداد دندان ها و محل روکش دندان هم بسیار مهم است. معمولاً روکش دندان های خلفی خصوصاً اگر به صورت تکی باشند مشکلی در درمان ارتودنسی ایجاد نمی کنند و این دندان‌ها بهتر است با بند که به صورت یک حلقه کل دندان را در بر میگیرد وارد درمان ارتودنسی شود. البته مشکل اصلی متخصص ارتودنسی در این موارد کمبود نیروی اتصال چسب های ارتودنسی به روکش های چینی می باشد که با استفاده از بند کاهش می یابد.

ارتودنسی دندان روکش دار:

اما اگر دندان های جلو و قدامی روکش شده اند کار کمی سخت می‌شود. زیرا همانطور که قبلا گفته شد چسبندگی چسب های ارتودنسی به روکش چینی بسیار پایین است و معمولاً در دندانهای قدامی از بند هم به علت زیبایی نمی توان استفاده کرد. البته راه هایی مثل خراش سطح روکش جهت افزایش زبری و در نتیجه ایجاد نیروی چسبندگی بیشتر یا استفاده از اسید قوی تر جهت آماده سازی سطح روکش امکان پذیر است و در نهایت در این موارد توصیه ما به بیمار رعایت رژیم غذایی نرم تر در طول درمان می باشد.

روکش دندان و ارتودنسی:

ولی اگر تعداد دندانهای روکش شده خیلی زیاد باشد، معمولا مشکل اساسی در روند ارتودنسی ایجاد می‌شود و گاهی حتی انجام ارتودنسی غیر ممکن است. همینطور مواردی که چند دندان از طریق روکش به هم متصل شده اند و به اصطلاح بریج شده اند، باز هم مشکل بیشتر شده و امکان درمان ارتودنسی کاهش می یابد. هر چند که تصمیم گیری نهایی در این مورد با دکتر ارتودنسی می باشد. بعضی اوقات به صلاحدید متخصص ارتودنسی می‌توان دندان مصنوعی میان این روکش های به هم متصل را خارج کرد و دیگر دندانی از بیماران نکشید. البته این تصمیم کاملا تخصصی است که باید به متخصص ارتودنسی سپرده شود.