برای محاسبه قیمت ارتودنسی همیشه به این موارد توجه کنید و به خاطر داشته باشید زمانی که برای انجام درمان ارتودنسی برنامه‌ریزی می‌کنید ارزان‌تر بودن قیمت ارتودنسی به معنی بهتر بودن نیست.

در این زمینه باید به مسائل با اهمیت‌تری همچون سلامت و ایمنی و کیفیت نتایج حاصل از درمان توجه خاصی داشت. شما ممکن است تصمیم بگیرید از خدمات ارزان قیمت‌تر یا ارائه شده توسط متخصصین کم تجربه یا حتی متأسفانه افراد غیرمتخصص استفاده کنید. اما انجام این کار می‌تواند تأثیر بسیار منفی برنتایج حاصل از درمان ارتودنس داشته باشد و حتی برخی نتایج نامطلوب در نهایت برای همیشه باقی بماند.

علاوه بر این، استفاده از خدمات ارزان قیمت می‌تواند با هزینه‌های اضافی بعدی برای اصلاح مشکلات احتمالی ایجاد شده همراه باشد. هر چند هزینه و قیمت ارتودنسی می‌تواند گران به نظر برسد اما نتایج بدست آمده پس از درمان ارتودنسی سرمایه گذاری می باشد که به طور حتم ارزش آن را دارد.

قیمت ارتودنسی به شرایط و موارد مختلف بیمار بستگی دارد که بعد از دریافت مشاوره از دکتر صدرالدینی می توان برآورد دقیق تری از این مورد داشت.