دندان عقل و درمان ارتودنسی

کشیدن دندان عقل در اولن فرصت ممکنه پس از درمان ارتودنسی توصیه می شود

پستانک ارتودنسی

استفاده از این پستانک از دیدگاه علم ارتودنسی تجویز نمی شود

ورزش و ارتودنسی

ورزش همراه با ارتودنسی مانعی  ندارد ولی باید از ورزش هایی که امکان ضربه به سر و صورت وجود دارد اجتناب کرد در صورت استفاده از دستگا ه هاي نگهدارنده  ارتودنسي بهتر است هنگام ورزش از دهان خارج شوند اگر در هنگام ورزش به علت ضربه شديد دچار لقي دندان شديد بهتر است دستگاه نگهدارنده خود را در دهان قرار دهيد تا از حركت بيشتر دندان ها جلوگيري شود و فورأ به متخصص ارتودنسي خود مراجعه كنيد اگر به صورت حرفه اي ورزش هاي پر برخورد انجام مي دهيد استفاده از mouthgaurd توصيه مي شود

ارتودنسی و دندان قروچه

رابطه بهبود مشکل دندان قروچه با درمان ارتودنسی ثابت نشده است ولی به نظر میرسد تاحدی در درمان دندان قروچه میتواند موثر باشد.