جدول زمانی برنامه های تلویزیونی

دکتر فرهاد صدرالدینی متخصص ارتودنسی

مصاحبه تلویزیونی دکتر فرهاد صدرالدینی متخصص ارتودنسی با موضوع ارتودنسی در شبکه بین المللی جام جم در برنامه خانه مهر ساعت ۸:۳۰ الی ۹ شب روزهای دوشنبه مورخ ۹۴/۱/۳۱ و ۹۴/۲/۷ و ۹۴/۲/۱۴ و ۹۴/۲/۲۱ و ۹۴/۲/۲۸ و ۹۴/۳/۴ پخش می گردد

زمان پخش برنامه های تلویزیونی در سال ۹۵

برنامه به خانه برمی گردیم پخش مستقیم چهارشنبه ۹۵/۴/۲ ساعت ۱۷ شبکه ۵ باز پخش پنجشنبه ۹۵/۴/۳ ساعت ۸ صبح شبکه ۵

برنامه به خانه بر می گردیم پخش مستقیم دوشنبه ۹۵/۴/۲۸ ساعت ۱۷ شبکه ۵ بازپخش سه شنبه ۹۵/۴/۲۹ ساعت ۸ صبح شبکه ۵

برنامه به خانه برمی گردیم پخش مستقیم دوشنبه ۹۵/۵/۱۸ ساعت ۱۷ شبکه ۵ بازپخش سه شنبه ۹۵/۵/۱۹ ساعت ۸ صبح شبکه ۵

برنامه به خانه برمی گردیم پخش مستقیم دوشنبه ۹۵/۶/۸ ساعت ۱۷ شبکه ۵ بازپخش سه شنبه ۹۵/۶/۹ ساعت ۸ صبح شبکه ۵

برنامه به خانه برمی گردیم پخش مستقیم دوشنبه ۹۵/۷/۱۲ ساعت ۱۷ شبکه ۵ بازپخش سه شنبه ۹۵/۷/۱۳ ساعت ۸ صبح شبکه ۵

برنامه به خانه برمی گردیم پخش مستقیم دوشنبه ۹۵/۸/۱۷ ساعت ۱۷ شبکه ۵ بازپخش سه شنبه ۹۵/۸/۱۸ ساعت ۸ صبح شبکه ۵

برنامه به خانه برمی گردیم پخش مستقیم دوشنبه ۹۵/۹/۲۲ ساعت ۱۷ شبکه ۵ بازپخش سه شنبه ۹۵/۹/۲۳ ساعت ۸ صبح شبکه ۵

برنامه به خانه برمی گردیم پخش مستقیم دوشنبه ۹۵/۱۰/۲۰ ساعت ۱۷ شبکه ۵ بازپخش سه شنبه ۹۵/۱۰/۲۱ ساعت ۸ صبح شبکه ۵

برنامه به خانه برمی گردیم پخش مستقیم دوشنبه ۹۵/۱۱/۲۷ ساعت ۱۷ شبکه ۵ بازپخش سه شنبه ۹۵/۱۱/۲۸ ساعت ۸ صبح شبکه۵

برنامه به خانه برمی گردیم پخش مستقیم دوشنبه ۹۶/۳/۸ ساعت ۱۷ شبکه ۵ بازپخش سه شنبه ۹۶/۳/۹ ساعت ۸ صبح شبکه ۵

برنامه تصویر زندگی پخش مستقیم شنبه ۹۷/۴/۲ ساعت ۱۴ الی ۱۵ شبکه ۲

مصاحبه تلویزیونی آقای دکتر فرهاد صدر الدینی و خانم دکتر فرشته فرشچی در برنامه تخصصی پزشکی(یک فنجان سلامت)
از شبکه ۲ سیما چهار شنبه ۹۷/۴/۲۷ بین ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۳ باز پخش ۵شنبه ۹۷/۴/۲۸ در برنامه گلچین یک فنجان سلامت ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۳
بازپخش صوتی برنامه یک فنجان سلامت چهار شنبه۹۷/۴/۲۷ از موج رادیو سلامت

مصاحبه تلویزیونی آقای دکتر فرهاد صدر الدینی و خانم دکتر فرشته فرشچی در برنامه تخصصی پزشکی(یک فنجان سلامت)
از شبکه ۲ سیما چهار شنبه ۹۷/۵/۲۴ بین ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۳ باز پخش ۵شنبه ۹۷/۵/۲۵ در برنامه گلچین یک فنجان سلامت ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۳
بازپخش صوتی برنامه یک فنجان سلامت چهار شنبه ۹۷/۵/۲۴ از موج رادیو سلامت

مصاحبه تلویزیونی آقای دکتر فرهاد صدر الدینی و خانم دکتر فرشته فرشچی در برنامه تخصصی پزشکی(یک فنجان سلامت)
از شبکه ۲ سیما سه شنبه ۹۷/۷/۱۷ بین ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۲ باز پخش ۵شنبه ۹۷/۷/۱۹ در برنامه گلچین یک فنجان سلامت ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۲
بازپخش صوتی برنامه یک فنجان سلامت چهار شنبه ۹۷/۷/۱۷ از موج رادیو سلامت

مصاحبه تلویزیونی آقای دکتر فرهاد صدر الدینی و خانم دکتر فرشته فرشچی در برنامه تخصصی پزشکی(یک فنجان سلامت)
از شبکه ۲ سیما سه شنبه ۹۷/۹/۲۰ بین ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۲ باز پخش ۵شنبه ۹۷/۹/۲۲ در برنامه گلچین یک فنجان سلامت ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۲
بازپخش صوتی برنامه یک فنجان سلامت چهار شنبه ۹۷/۷/۲۰ از موج رادیو سلامت

برنامه دکتر سلام پخش مستقیم چهارشنبه ۹۸/۲/۱۸ ساعت ۱۳ شبکه ۷ آموزش بازپخش پنجشنبه ۹۸/۲/۱۹ ساعت ۱۲:۴۵ شبکه ۷ آموزش

برنامه های بعدی متعاقبا” اعلام می گردد

برای آگاهی از مصاحبه های تلویزیونی و سایر اطلاعات دندانپزشکی می توانید از طریق لینک زیر عضو کانال تلگرام ما شوید

https://telegram.me/hollywoodsmile