ارتودنسی فک پایین کوچک کودکان

ارتودنسی فک پایینِ کوچکِ کودکان یک تصمیم اورژانسی می باشد. اگر فرزند شما فاقد چانه است یا فک پایین عقب است، یا فک بالا جلو زده است، حتما به متخصص ارتودنسی کودکان  مراجعه کنید. نمای کوچک بودن فک پایین می تواند در اثر رشد کم فک پایین، رشد زیادی فک بالا یا ترکیبی از هر دو باشد. مطالعه کودکان دارای مشکلات اینچنینی نشان می دهد که در اغلب این کودکان، فک پایین است که دچار کوچکی می باشد. متخصصین ارتودنسی اولیه، بکارگیری کش های بین فکی جهت به جلو راندن فک پایین را آزموده بودند. با روی کار آمدن رادیو گرافی و اشعه ایکس و بررسی این عکس ها نشان داده شد که اکثر این دستگاه های اولیه با حرکت دادن دندان ها باعث اصلاح می شدند. این روش نامطلوب می باشد زیرا دندان‌های فک پایین که به جلو متمایل می‌شوند حالت ناپایدار پیدا می کند. از آنجایی که دندان های به جلو آمده بعد از درمان تمایل دارند که دوباره به حالت عمودی بر گردند معمولاً باعث برگشت می‌شود. به دلیل این پدیده این روش‌ها و به همراه آنها ایده تحریک رشد فک پایین برای مدتی به فراموشی سپرده شد.

ارتودنسی فک پایین کوچک کودکان | دکتر فرهاد صدرالدینی

ارتودنسی فک پایین کوچک کودکان | دکتر فرهاد صدرالدینی

در این سایت مقالات در مورد ارتودنسی و دندانپزشکی را با جستجو در بخش مقالات خواهید یافت.

ارتودنسی فک پایینِ عقب

در اروپا تلاش برای تحریک رشد فک پایین و ارتودنسی فک پایین کوچک کودکان منجر به پیدایش گروهی از دستگاه ها تحت عنوان دستگاه‌های تغییر رشد گردید. این دستگاه فک پایین را در وضعیتی نزدیک به رابطه نرمال قرار می دهد. فضای حاکم بر این روش درمانی این بود که جلو آوردن فک پایین سبب تحریک رشد آن بنابراین اصلاح کوچکی فک پایین می شود. تفاوت اکتیویتور و دستگاه اولیه در درجه اول در متحرک بودن این دستگاه می باشد ولی تفاوت مهمتر دارا بودن سطح تماس بیشتر با دندان ها و مقاطع استخوانی فک پایین و موثر تر بودن آنها در تحریک برای جلو نگه داشتن مدام فک پایین است. بدنه پلاستیکی دستگاه با تمام دندان ها تماس حاصل کرده و موجب می گردد رویش دندان ها تحت کنترل درآید. این دستگاه ها به طور موفقیت آمیزی رشد فک پایین را تغییر می دهند.

ارتودنسی کوچکی فک پایین

پاسخ بیولوژیک به دستگاه تغییر رشد که آیا این دستگاه ها می توانند رشد فک پایین را تحریک کنند یا نه هنوز معلوم نیست پاسخ به این سوال تا حد زیادی بستگی به این پیدا می‌کند

که منظور از تحریک رشد دقیقا چیست که این به دو صورت می‌تواند تعیین شود یک فک پایین با اندازه بزرگتر که اگر چنین باشد افزایش مقدار آن بسیار ناچیز خواهد بود دوم انجام رشدی بیشتر طی یک دوره درمانی معین در مقایسه با حالتی که درمان انجام نشود که اغلب این مورد اتفاق می افتد همانگونه که دیده می شود اغلب کاربری دستگاه تغییر رشد برای درمان کوچکی فک پایین رشد را تسریع می‌کند ولی اندازه نهایی آن نسبت به حالتی که درمان انجام نشود تغییر نمی کند با روی هم گذاشتن عکس های رادیوگرافیک مراحل مختلف درمان کودک نشان می دهد رشد بیشتر از حد معمول رخ داده است احتمالا به دنبال این مرحله کاهش رشد وجود دارد  پس بهترین متخصص ارتودنسی می دانداگر فک پایین برای مدتی سریع‌تر رشد کرده است و در مرحله بعدی رشد آهسته تری خواهد داشت و اگر دیدگاه تاثیر دستگاه تغییر رشد بر روی رشد فک پایین صحیح نباشد پس باید دستگاه‌های تغییر رشد عمل دیگری نیز انجام دهند چراکه در غیر این صورت یا ناهنجاری هرگز تسلیم نمی شود یا در وضعیت تصحیح شده باقی نمی ماند در حقیقت این دستگاه‌ها دندان‌های هر دو فک و نیز فک بالا را تحت تاثیر قرار می دهند تغییرات سیستم دندانی و ممانعت از رشد فک بالا نیز جزو اثرات می باشد وقتی که فک پایین جلو نگه داشته می‌شود کشیده شدن بافت نرم اطراف فک بالا فشار روی درز های جدا کننده فک بالا از جمجمه وارد می کند اثر واکنشی ایجاد شده باعث حرکتی در دندانهای قدامی فک پایین به طرف جلو و دندانهای بالا به طرف عقب و چرخش فک پایین می گردد

 

پاسخ بیولوژیک به دستگاه تغییر رشد که آیا این دستگاه ها می توانند رشد فک پایین را تحریک کنند یا نه هنوز معلوم نیست پاسخ به این سوال تا حد زیادی بستگی به این پیدا می‌کنددستگاه تغییر رشد فک پایین کوچک | دکتر فرهاد صدرالدینی که منظور از تحریک رشد دقیقا چیست، که این به دو صورت می‌تواند تعیین شود:

یک فک پایین با اندازه بزرگتر که اگر چنین باشد افزایش مقدار آن بسیار ناچیز خواهد بود.

دوم انجام رشدی بیشتر طی یک دوره درمانی معین در مقایسه با حالتی که درمان انجام نشود که اغلب این مورد اتفاق می افتد. همانگونه که دیده می شود اغلب کاربری دستگاه تغییر رشد برای درمان کوچکی فک پایین، رشد را تسریع می‌کند ولی اندازه نهایی آن نسبت به حالتی که درمان انجام نشود تغییر نمی کند. با روی هم گذاشتن عکس های رادیوگرافیک مراحل مختلف درمان نشان می دهد رشد، بیشتر از حد معمول رخ داده است. احتمالا به دنبال این مرحله کاهش رشد وجود دارد، پس متخصص ارتودنسی می داند اگر فک پایین برای مدتی سریع‌تر رشد کرده است، در مرحله بعدی رشد آهسته تری خواهد داشت. در حقیقت این دستگاه‌ها دندان‌های هر دو فک را تحت تاثیر قرار می دهند. تغییرات سیستم دندانی و ممانعت از رشد فک بالا نیز جزو اثرات سوء می باشد. وقتی فک پایین جلو نگه داشته می‌شود کشیده شدن بافت نرم اطراف فک بالا فشار روی درز های جدا کننده فک بالا از جمجمه وارد می کند. اثر واکنشی ایجاد شده باعث حرکتی در دندانهای قدامی فک پایین به طرف جلو و دندانهای بالا به طرف عقب و چرخش فک پایین می گردد.

 

 

دستگاه تغییر رشد فک پایین عقب | دکتر فرهاد صدرالدینی

دستگاه تغییر رشد فک پایین عقب | دکتر فرهاد صدرالدینی

ارتودنسی فک پایین عقب رفته

اثرات دستگاه تغییر رشد و ارتودنسی فک پایین کوچک کودکان معمولاً شامل موارد زیر می‌باشد:

تصحیح رشد فک پایین، تحریک رشد فک پایین به طور موقت و نه به صورت مطلق، ممانعت از رشد فک بالا به طرف عقب، متمایل کردن دندان قدامی فک بالا و کمی به طرف جلو متمایل کردن دندان های قدامی فک پایین.

به همین دلیل کودک ایده آل برای درمان کوچکی فک پایین با دستگاه تغییر رشد بیماری است که ۲ تا ۳ سال به بلوغ وی باقی مانده باشد. بیمار ایده آل برای دستگاههای تغییر رشد باید دارای شرایط زیر باشد:

  • فک بالایی که کمی بیشتر از معمول تکامل یافته باشد
  • صورت با ارتفاع نرمال یا کمی کوتاه تر
  • دندان‌های فک بالای جلو زده
  • دندان های پایین با موقعیت قرارگیری عمودی یا کمی متمایل به عقب

همچنین باید در نظر داشت که یک دستگاه تنها در صورتی موثر است که کودکان را به طور مداوم استفاده کند. بهترین نتیجه زمانی اتفاق می افتد که کودک دستگاه را تمام وقت یا نزدیک به تمام وقت استفاده کند. یعنی این بیماران باید از نظر همکاری خوب باشند، تنها مالکیت دستگاه تغییر رشد کافی نیست، بلکه باید حتماً توسط کودک استفاده شوند.