ارتودنسی ، متخصص ارتودنسی ، ارتدنسی ، متخصص ارتودنسی در تهران ، متخصص ارتودنسی در غرب تهران ، متخصص ارتودنسی در شرق تهران ، دکتر فرهاد صدرالدینی ، دکتر صدرالدینی ، دندانپزشک ، دندانپزشکی

پاسخ هاى سلولى در حرکت ارتودنسی 1365
نوع لبخند و ارتودنسی : میزان نمایان شدگی دندانی و لثه ای 1355
زيبايي در ارتودنسي 1210
فاز جابجایی در حرکت ارتودنسی 1168
فاز تاخیری در حرکت ارتودنسی 1442
فار تسریع و خطی در حرکت ارتودنسی 1318
طول زمان اعمال نيرو و ارتودنسي 1673
تاریخچه در تشخیص ارتودنسی 1928
تشخیص در ارتودنسی 2114
برگشت نتایج در ارتودنسی 2473
قانون سوم نیوتون در ارتودنسي 2311
دندان فک جوش و ارتودنسی 2595
توصيف كلى فاز هاى حركت ارتودنسي دندانى 2458
مكانيك و ارتودنسي 1713
مشکلات کلینیکی موجود در زمینه تصحیح ارتودنسی پوشش زیاد دندان های قدامی فک پایین توسط دندان های قدامی بالا 2714
تفاوت های جنسی در میزان نمایان شدگی دندان ها 2067
تغييرات ايجاد شده با افزايش سن در رابطه لب ودندان هاي قدامي بالا 3269
قوس لبخند 2152
ارزيابي زيبايي بر روي صندلي دندانپزشكي ارتودنسي 2083
چرا برخی کودکان و بزرگسالان در برابر درمان ارتودنسی مقاومت می‌کنند؟ 2569