ارتودنسی ، متخصص ارتودنسی ، ارتدنسی ، متخصص ارتودنسی در تهران ، متخصص ارتودنسی در غرب تهران ، متخصص ارتودنسی در شرق تهران ، دکتر فرهاد صدرالدینی ، دکتر صدرالدینی ، دندانپزشک ، دندانپزشکی

پاسخ هاى سلولى در حرکت ارتودنسی 1436
نوع لبخند و ارتودنسی : میزان نمایان شدگی دندانی و لثه ای 1435
زيبايي در ارتودنسي 1294
فاز جابجایی در حرکت ارتودنسی 1250
فاز تاخیری در حرکت ارتودنسی 1527
فار تسریع و خطی در حرکت ارتودنسی 1393
طول زمان اعمال نيرو و ارتودنسي 1759
تاریخچه در تشخیص ارتودنسی 2027
تشخیص در ارتودنسی 2248
برگشت نتایج در ارتودنسی 2583
قانون سوم نیوتون در ارتودنسي 2403
دندان فک جوش و ارتودنسی 2727
توصيف كلى فاز هاى حركت ارتودنسي دندانى 2556
مكانيك و ارتودنسي 1829
مشکلات کلینیکی موجود در زمینه تصحیح ارتودنسی پوشش زیاد دندان های قدامی فک پایین توسط دندان های قدامی بالا 2814
تفاوت های جنسی در میزان نمایان شدگی دندان ها 2169
تغييرات ايجاد شده با افزايش سن در رابطه لب ودندان هاي قدامي بالا 3421
قوس لبخند 2265
ارزيابي زيبايي بر روي صندلي دندانپزشكي ارتودنسي 2180
چرا برخی کودکان و بزرگسالان در برابر درمان ارتودنسی مقاومت می‌کنند؟ 2650