از قرنها پیش نیز انسانها به دنبال داشتن دندانهایی مرتب بوده اند . به گفته انجمن ارتودنتیستهای آمریکا، اجساد مومیایی یافت شده است که دارای حلقه فلزی بر دور دندانهایشان هستند و برای بستن فواصل بین دندانها از نخ های بدست آمده از احشای حیوانات به جای سیم های ارتودنسی امروزی استفاده می شده است . رومیان قدیم نیز مردگان خود را به همراه ابزار هایی متصل به دندانها دفن می کردند. بین سالهای 500-400 قبل از میلاد بقراط و ارسطو نظراتی در مورد طریقه مرتب کردن دندانها ارائه دادند. پس از میلاد مسیح سلسوس اولین درمان ارتودنسی دندانها را با استفاده از فشار انگشتان ابداع کرد . اما اساس تحولات در علم ارتودنسی از حدود سالهای 1700 آغاز گردید.