ارتودنسی ، متخصص ارتودنسی ، ارتدنسی ، متخصص ارتودنسی در تهران ، متخصص ارتودنسی در غرب تهران ، متخصص ارتودنسی در شرق تهران ، دکتر فرهاد صدرالدینی ، دکتر صدرالدینی ، دندانپزشک ، دندانپزشکی

پاسخ هاى سلولى در حرکت ارتودنسی 1441
نوع لبخند و ارتودنسی : میزان نمایان شدگی دندانی و لثه ای 1442
زيبايي در ارتودنسي 1302
فاز جابجایی در حرکت ارتودنسی 1248
فاز تاخیری در حرکت ارتودنسی 1533
فار تسریع و خطی در حرکت ارتودنسی 1398
طول زمان اعمال نيرو و ارتودنسي 1762
تاریخچه در تشخیص ارتودنسی 2034
تشخیص در ارتودنسی 2230
برگشت نتایج در ارتودنسی 2595
قانون سوم نیوتون در ارتودنسي 2411
دندان فک جوش و ارتودنسی 2726
توصيف كلى فاز هاى حركت ارتودنسي دندانى 2563
مكانيك و ارتودنسي 1830
مشکلات کلینیکی موجود در زمینه تصحیح ارتودنسی پوشش زیاد دندان های قدامی فک پایین توسط دندان های قدامی بالا 2818
تفاوت های جنسی در میزان نمایان شدگی دندان ها 2181
تغييرات ايجاد شده با افزايش سن در رابطه لب ودندان هاي قدامي بالا 3429
قوس لبخند 2270
ارزيابي زيبايي بر روي صندلي دندانپزشكي ارتودنسي 2192
چرا برخی کودکان و بزرگسالان در برابر درمان ارتودنسی مقاومت می‌کنند؟ 2661