ارتودنسی ، متخصص ارتودنسی ، ارتدنسی ، متخصص ارتودنسی در تهران ، متخصص ارتودنسی در غرب تهران ، متخصص ارتودنسی در شرق تهران ، دکتر فرهاد صدرالدینی ، دکتر صدرالدینی ، دندانپزشک ، دندانپزشکی

پاسخ هاى سلولى در حرکت ارتودنسی 1492
نوع لبخند و ارتودنسی : میزان نمایان شدگی دندانی و لثه ای 1486
زيبايي در ارتودنسي 1351
فاز جابجایی در حرکت ارتودنسی 1303
فاز تاخیری در حرکت ارتودنسی 1585
فار تسریع و خطی در حرکت ارتودنسی 1441
طول زمان اعمال نيرو و ارتودنسي 1806
تاریخچه در تشخیص ارتودنسی 2091
تشخیص در ارتودنسی 2312
برگشت نتایج در ارتودنسی 2662
قانون سوم نیوتون در ارتودنسي 2463
دندان فک جوش و ارتودنسی 2812
توصيف كلى فاز هاى حركت ارتودنسي دندانى 2620
مكانيك و ارتودنسي 1910
مشکلات کلینیکی موجود در زمینه تصحیح ارتودنسی پوشش زیاد دندان های قدامی فک پایین توسط دندان های قدامی بالا 2877
تفاوت های جنسی در میزان نمایان شدگی دندان ها 2232
تغييرات ايجاد شده با افزايش سن در رابطه لب ودندان هاي قدامي بالا 3506
قوس لبخند 2345
ارزيابي زيبايي بر روي صندلي دندانپزشكي ارتودنسي 2256
چرا برخی کودکان و بزرگسالان در برابر درمان ارتودنسی مقاومت می‌کنند؟ 2705