ارتودنسی ، متخصص ارتودنسی ، ارتدنسی ، متخصص ارتودنسی در تهران ، متخصص ارتودنسی در غرب تهران ، متخصص ارتودنسی در شرق تهران ، دکتر فرهاد صدرالدینی ، دکتر صدرالدینی ، دندانپزشک ، دندانپزشکی

کش ها (الاستیک ها)

کش ها (الاستیک ها) قسمت مهمی از درمان ارتودنسی هستند با استفاده از این کش ها دندان ها در جهت مناسب جابجا می شود.

www.drsadreddini.ir