اخبار پزشکی

 

کارگاه يکروزه رويکردهای نوين ديجيتال در درمانهای ارتودنسی در تاريخ 4 بهمن 92 برگزار گرديد

کارگاه يکروزه رويکردهای نوين ديجيتال در درمانهای ارتودنسی در تاريخ 4 بهمن 92 برگزار گرديد . در زير گزارش مختصری ارائه می شود: کارگاه با حضور 19 نفر از همکاران متخصص ارتودنسی و گروهی از رزيدنتها راس ساعت 9 صبح در محل انجمن دندانپزشکان ايران آغاز گردید