ارتودنسی ، متخصص ارتودنسی ، ارتدنسی ، متخصص ارتودنسی در تهران ، متخصص ارتودنسی در غرب تهران ، متخصص ارتودنسی در شرق تهران ، دکتر فرهاد صدرالدینی ، دکتر صدرالدینی ، دندانپزشک ، دندانپزشکی

ارتودنسی نامرئی (لینگوال)

برخلاف ارتودنسی ثــابـت بـه  روش  معمولـی که در آن وسايـل ارتودنـسی به سـطح خـارجی دندانها متصل می شود. در ارتودنسی لينــگوال وسايـل به سطح داخلی دندانـها (سمت زباني) متصل شـده و کاملاً پنـهان و غير قابل رويـت می باشد. اين تکنيـک  فوق العاده پيشرفتـه  براي  افـراد بزرگسالی که تمايل به بهبود وضعيت دندانهای خود را دارند اما نـگران مشاهده شدن وسايـل ارتودنسی هستند راه حل مناسبی است.زیرا وسايـل ارتودنسی در ايـن روش غـير قابـل مشاهده است. ايـن روش را نـبايد  بـا درمانـهای  ارتودنـسی ثابتی که از وسايل رنگ دندان استفاده می نمایند اشتباهی گرفت. در روش لينـگوال به علت متصل شدن وسايـل به سطوح  داخلی دندانـها، وسايـل ارتودنـسی کاملاً پنهان می باشد.