براکت

نگین های فلزی که روی دندانها چسبانده می شوند. البته انواع دیگری به شکل براکت های سرامیکی نیز وجود دارد که همرنگ دندانها می باشد و مزیت کمتر دیده شدن دستگاه ارتودنسی ثابت را به دنبال دارد.

بند

حلقه های فلزی که دور دندانهای آسیای اول قراردارد.


جداکننده

 

حلقه های لاستیکی که قبل از تعبیه بند ها بین دندانهای عقب قرار می گیرد تا فضای لازم برای قرارگیری بند را بین آنها ایجاد کند.


O-Ring

 

حلقه های با انواع رنگ ها که پس از قراردادن سیم روی تک تک براکت ها قرارگرفته و سیم را به براکت ها گره می زند.


Arch-wire

سیم پیوسته ای که از عقب به جلو روی تمام براکتها قرار می گیرد.


هدگیر

همان دستگاه خارج دهانی است که به شکل یک میله فلزی روی صورت قرار می گیرد و دارای قطعه پارچه ای دیگری نیز هست که روی سر و یا گردن نصب می گردد.


الاستیک ها

حلقه های کوچک کشی در قطر ها و ضخامت های مختلف که طبق دستور ارتودنتیست جهت حرکت دادن دندان ها در جهات مختلف توسط بیمار استفاده می شوند.