آخرین اخبار پزشکی

ارتودنسی ، متخصص ارتودنسی ، ارتدنسی ، متخصص ارتودنسی در تهران ، متخصص ارتودنسی در غرب تهران ، متخصص ارتودنسی در شرق تهران ، دکتر فرهاد صدرالدینی ، دکتر صدرالدینی ، دندانپزشک ، دندانپزشکی

چند ساعت استفاده از دستگاه ارتودنسي در طي شبانه روز مناسب است ؟

بهتر است دستگاه ارتودنسي در تمام طول شبانه روز استفاده شود