آخرین اخبار پزشکی

ارتودنسی ، متخصص ارتودنسی ، ارتدنسی ، متخصص ارتودنسی در تهران ، متخصص ارتودنسی در غرب تهران ، متخصص ارتودنسی در شرق تهران ، دکتر فرهاد صدرالدینی ، دکتر صدرالدینی ، دندانپزشک ، دندانپزشکی

آيا طول زمان درمان ارتودنسى در بالغين بيشتر است ؟

معمولا بله افزایش زمان درمان کلینیکی مشاهده شده در بالغین می تواند در بدو امر مرتبط با فاز تاخیری موجود قبل از آغاز حرکت دندان باشد اما سرعت حرکت ارتودنسی هنگامی که حرکت دندان آغاز گردیده است یکسان می باشد